Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie domova

Potrebujete alebo chcete poistiť svoj dom alebo byt? Obávate sa škôd, ktoré môžu postihnúť váš domov, alebo ktoré môžu vzniknúť vašim pričinením alebo z titulu vlastníctva nehnuteľnosti?

Poistenie nehnuteľnosti kryje škody, ktoré vzniknú na vašej nehnuteľnosti (stavbe), poistenie domácnosti kryje škody na vybavení vašej domácnosti. Základom každého poistenia je poistenie proti živelným rizikám, ktoré môže byť doplnené o ďalšie riziká (krádež, vandalizmus, prepätie, nepriamy úder blesku atď).

Porovnajte si za okamih ceny poistenia vášho domov a uzavrite najvýhodnejšie poistenie:

>>> kalkulačka poistenia nehnuteľnosti a domácnosti

Mali by ste vedieť, že:

  • poistná suma nehnuteľnosti by mala zodpovedať cene novej nehnuteľnosti
  • poistnú sumu domácnosti stanovte súčtom hodnoty všetkých vecí, ktoré tvoria vybavenie vašej domácnosti (nábytok, odevy, obuv, elektronika, spotrebiče, športové a iné potreby, stavebné súčasti...)
  • získajte zadarmo alebo si pripoistite zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti a členov domácnosti
  • v prípadne núdze alebo potreby neváhajte kontaktovať a využiť asistenčnú službu poisťovne